Soojustrassid

  • Projekteerime väli- ja sise auru- ja küttetorustikke ning teholoogilisi torustikke (autocad).
  • Ehitame auru- ja küttetorustikke rõhule kuni 39 bar-i.
  • Kaugküttetorustike sh eelisoleeritud torustike ehitus.
  • Termaalõli torustike ehitamine.
  • Küttetorustike sisselõikamist surve all kuni DN150.
  • Tehnoloogiliste torustike ehitamine.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA trass18 trass14 trass12 OLYMPUS DIGITAL CAMERA trass13 OLYMPUS DIGITAL CAMERA trass91 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA trass15 trass16