Katelde & abiseadmete remont

  • Katelde torustike ja metallosade vahetus ja remont
  • Remondiprojektide koostamine ja kooskõlastamine Tehnokontrollikeskusega
  • Tulekindlate müüritiste, vooderdiste ja isolatsioonide paigaldus ja remonttööd (max 1750 kraadi)
  • Metalli paksuse mõõtmine
  • Katelde ekspertiisid
  • Vanade katelde renoveerimine ja automatiseerimine
  • Katla luukide vahetus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA remont6