Surveseadmete ning abiseadmete remonttöid

 • Auditi kohustusega remonttööd

Peamised remonttööd on katelde torude, torulaudade, leegitoru ning metall osade vahetus. Ettevõttes töötavad atesteeritud keevitajad (MMA111) ning ettevõte omab vastavaid keevitus protseduuride sertifikaate. Teostame surveseadmete tehnilist kontrolli ning aitame klientide auditiks ettevalmistuda. Kontrollime visuaalselt kõik teostatud keevitused (VT2 pädevus).  Mõõdame katelde torulaudade ja metallosade paksuseid ultraheli mõõtjaga.

Koostame remondi projektid ning kooskõlastame vastavate ametiasutustega

 • Müüritiste valamine ning remont

Teostame põlemiskollete ning katla uste/luukide tulekindlate müüritiste jas isolatsioonide  valutöid.  Valime sobivad segud vastavalt katla ja kütuse liigile ning arvutame materjali kogused välja.

Peamiselt teostame töid valamise või kivide ladumise teel. Remondime olemasolevaid koldeid ja uksi.

 • Põletite remont

Remondime ja seadistame-käivitame erinevaid õli- ja gaasipõleteid.

Remonditeenused:
 • Katelde torude ja metallosade vahetus ja remont

 • Remondiprojektide koostamine ja kooskõlastamine Kiwa-ga

 • Tulekindlate müüritiste, vooderdiste ja isolatsioonide paigaldus ja remonttööd (max 1750 kraadi)

 • Katelde metalli paksuse mõõtmine

 • Katelde ekspertiisid ja tehnilise hinnangu andmine

 • Vanade katelde renoveerimine ja automatiseerimine

 • VT2 keevituste kontroll

 • Gaasi- ja õlipõletite (sh raskeõli) remont, käivitus-seadistus ning hooldus