Registreeringud

  Registreeringu number Valdkond Täpsustav info tegevusala kohta: 
Gaasitööd/EMTAK TGT000264 Tööstus A ja B kategooria maagaasipaigaldise, -seadme või abiseadme remontimine ja hooldamine ning gaasiseadme või
abiseadme paigaldamine ja demonteerimine.
Surveseadmetööd/EMTAK TST000132 Tööstus Auru- ja veekatla võimsusega kuni 15 MW, surveanuma töörõhuga kuni 39 bar ja torustiku, ohtliku vedeliku paikse anuma mahuga kuni 500 m3 remontimine ja ümberehitamine ning paigaldamine. Katlamajade projekteerimine. Surveseadme remondiprojekti koostamine.
Gaasipaigaldise ehitamine/EMTAK TGP000027 Tööstus A, B ja kategooria küttegaasipaigaldise projekteerimine.A ja B kategooria terasest ja plastist maagaasipaigaldise ehitamine.A ja B kategooria vasest maagaasi sisepaigaldise ehitamine profipressliidetega. A kategooria vasest maagaasi sisepaigaldise ehitamine jootmisega. A kategooria PEX-AL-PEX kihtseintorudemaagaasi sisepaigaldise ehitamine.