Katlamajade ehitus

 • Projekteerime ja ehitame täisautomaatseid vee-, auru- ja termaalõlikatlamajasid erinevate kütustega;

 • Auru-, soojus- ja küttesüsteemid ning -võrgud – ehitus, hooldus, seadistus;

 • Paigaldame, hooldame ja remondime erinevaid vee- ja aurukatlaid – Blowtherm, Foster Wheeler, Danstoker, I.Var Industry, Viessmann, Vapor, Uniconfort, Bosch, Buderus, Viessmann, Wolf, Alstrom, Vea, Baltur, Unical jt

 • Paigaldame, seadistame, hooldame ja remondime erinevaid põleteid (gaas, kerge kütteõli, raske kütteõli) – Blowtherm, Weishaupt, Saacke, Elco, Oilon, Bentone, FBR, CIB Unigas, Baltur, Riello, Petro jt.;

 • Katlamajade üleviimine raskekütteõlile ( põlevkiviõli)

 • Katlamajade käivitamine-seadistamine

 • Süsteemide kaardistamine, mõõtmine ja lahenduste välja töötamine

 • Tehniline nõustamine ja konsultatsioon

 • Ehitame hakkeladusid ja etteandesüsteeme;

 • Katlamajade automatiseerimine ja renoveerimine;

 • Soojussõlmede seadistus- ja hooldustööd ja avariiväljakutsed 24h

 • Katelde ümberehitus;

 • Katlamajade rekonstrueerimine;

 • Katlamajadele teenindusplatvormide projekteerimine ja ehitamine;

 • Korstnate ja metallkonstruktsioonide ehitus ja paigaldus;

 • Vee ettevalmistusseadmete paigaldus ja seadistus.

 • Elektriinstallatsioon

 • Väli- ja sisevalgustus

 • Automaatikasüsteemide ehitamine

 • Elekti- ja automaatikasüsteemide projekteerimine (autocad).

 • Sagedusmuundurite ja kontrollerite paigaldus, programeerimine ja seadistus.

Elektri ja automaatikatööd

 • Katlamajade ja soojussõlmede juhtimis- ja jälgimis- ning häire- ja alarmisüsteemide väljatöötamine ja ehitus.

 • Elektri- ja automaatikakilpide ehitus.

 • Maandustööd

 • Protsesside automatiseerimine PLC, HMI, SCADA

 • Sagedusmuundurite paigaldus – seadistus

Soojustrassid

 • Projekteerime väli- ja sise auru- ja küttetorustikke ning teholoogilisi torustikke (autocad).

 • Ehitame auru- ja küttetorustikke rõhule kuni 39 bar-i.

 • Kaugküttetorustike sh eelisoleeritud torustike ehitus.

 • Termaalõli torustike ehitamine.

 • Küttetorustike sisselõikamist surve all kuni DN150.

 • Tehnoloogiliste torustike ehitamine.

 • Gaasivarustussüsteemide projekteerimine (autocad).

 • Gaasisõlmede ja -trasside ehitus

 • Gaasiseadmete remont, paigaldus ja hooldus

Gaasitööd

 • Gaasivarustussüsteemide lekete kontroll

 • Gaasikatlamajade seadistus hooldus

 • Järelvaataja teenus

Auruvarustussüsteemid, soojussõlmed, tööstuslikud küttesüsteemid

 • Auruvartustussüsteemide ja torustike ehitamine ja projekteerimine

 • Ülekuumendatud vee ning termaalõlisüsteemide ehitamine ja projekteerimine

 • Tööstuslike kütte-, ventilatsiooni ja jahutussüsteemide kaardistamine, paigaldamine, mõõtmine ja lahenduste välja töötamine

 • Ehitame ja projekteerime täisautomaatseid soojussõlmi (küte/vesi/ventilatsioon) – vesi/vesi, aur/vesi

 • Soojus- ja aurusõlmede hooldus ja seadistamine ning automatiseerimine

 • Aurusüsteemide seadistus- ja hooldustööd

 • Tööstusseadmete ja -süsteemide paigaldus ning ehitus

 • Soojusvahetite keemiline pesu