Hooldus

hooldus

Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ pakub hooldustöid väike- ja keskmisesuurusega tarbijatele võimsusega kuni 15 MW – vee ja aurukatlamajadele ning soojussõlmedele. Peamiselt pakume tööstuslikke lahendusi kütte- ja aurusüsteemidele. Hooldusmeeskonna ülesanne on tagada süsteemide tõrgeteta ja kestev süsteem ning korralikult seadistatud süsteem väiksema kütusekuluga.

Põhilisteks hooldustöödeks on gaasi-, kerge- ja raskeõli (põlevkiviõli) põletite häälestus, seadistus, suitsugaaside analüüsid, veeanalüüside teostamine ning pumpade ja seadmete kontroll, puhastamine ning automaatika häälestamine. Lisaks teostab hooldusosakond katelde ja soojusvahetite happepesu.

Osutame järgmisi hooldusteenuseid

          Katlamajade (vee, auru- ja termaalõlikatelde) hooldus ja avariiväljakutsed 24h

  –           Veekatlamajade seadistus- ja hooldustööd

–            Aurukatlamajade seadistus- ja hooldustööd

          Soojussõlmede seadistus- ja hooldustööd ja avariiväljakutsed 24h

          Katelde ja põletite seadistus, häälestus, reguleerimine ja remont

          Katelde remont ja uuringud

  –          Tulekindlate müüritiste ja isolatsioonide remont. Katla luukide remont ning katla torude ja metallosade vahetus/remont.

          Katelde puhastus mehaaniliselt tuhast  ja happepesu katlakivist

          Veetöötlusseadmete seadistamine ja hooldus ning veeanalüüsid aurukatlamaja: kondensaat, aur, toitevesi, katlavesi, peh. vesi, toorvesi, tööstuslikud küttesüsteemid: ph, juhtivus, karedus, leelisus, fosfaat, sulfit

          Veepehmendi soola müük

         Aurukatelde toitevee ja kaugkütte kemikaalide müük ja konsulatsioon

          Aurusüsteemide kondensaadieraldajate töökorras-oleku kontroll

          Suitsugaaside analüüs: CO, CO2, O2 NO, Temp, Tõmme

          Abiseadmete (pumbad, termostaadid, ventiilid jne.) remont ja hooldus

          Surveseadmete järelvaataja teenus

          Gaasipaigaldise järelvaataja teenus

  –           Teostame soojusautomaatikatöid: töö protsesside ja katelde jälgimine, juhtimine ning häired

Meiepoolt tarnitud Blowtherm kateldele ja põletitele hoiame laos laia valikut varuosi ning teiste tootjate seadmetele suudame hankida varuosad lühikese tarneajaga.