Firmast

Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ on 2004 aastal Eesti erakapitalil asutatud ettevõte, mille peamisteks klientideks on tööstus- ja soojamajandus ettevõtted.

Põhiline tööde valdkond on seotud katelde ja aurusüsteemidega, soojussõlmede, soojatorustike ning tööstuslike küttesüsteemide – nii paigaldamise, ümberehitamise, remontimise kui hooldusega alates seadmete tarnimisest, süsteemi projekteerimisest, paigaldusest kuni käivitamise ja hoolduseni - võtmed-kätte-lahendused.

Teostame ka väli-ja sisegaasitrasside ning sõlmede ehitust (vedel- ja maagaas).

Vastavalt kliendi soovidele ehitame ja projekteerime spetsiaalsete mõõtudega konteinerkatlamaju.

Pakume erinevaid jääksoojuse kasutamise võimalusi nii ökonomaiseritest, külmasüsteemidest kui tootmisprotsessidelt hoidmaks kokku kütte kuludelt.

Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ on soojusseadmete maaletooja ja pakub alati ainult kõrge kvaliteediga, suure stabiilsuse ja täpsusega seadmeid tagades süsteemide ja seadmete rahuliku töö, pikaajalise vastupidavuse ja energia kokkuhoiu.

Termiks Soojustehnilised Tööd tegevusalad:
 • Katlamajade (auru- ja veekatlamajade) ehitamine ja hooldamine 24/7 ning projekteerimine
 • Katelde ja abiseadmete remont ja järelvaataja teenus
 • Auru- ja küttesüsteemide ehitamine ning projekteerimine
 • Gaasivarustuse rajamine, seadmete hooldamine ning järelvaataja teenused
 • Litsentseeritud keevitustööd MMA, TIG, MIG/MAG
 • Kütte-, auru- ja kondensaaditorustike projekteerimine ja paigaldamine (roostevaba ja must teras)
 • Toiduainetööstustele torustike projekteerime ja paigaldamine (roostevaba teras)
 • Kütte- ning auru soojussõlmede projekteerimine ja ehitamine
 • Mahutite (toitevesi ja kondensaadipaagid) valmistamine roostevabast ja mustast metallist nii atmosfäärilised kui rõhu alla
 • katelde ja soojusvahetite happepesu
 • Tööstuslike soojuspumpade paigaldamine ja projekteerimine

Oleme varustanud auruga: suurköögid ja lihatööstused, kulinaariatsehhid, juurviljade keetmine,  söödatehased,  erinevad mahla-, karastusjookide- ja alkoholitööstused, maiustuste tööstused,  pesumajad ning soojuselektrijaamad jt tööstused kus kasutatakse auru.


Tööstuslike küttesüsteeme oleme paigaldanud: saekaatritele-puidutööstustele, tootmisettevõtetele, kauplustele, ladudele, büroo- ja kontorihoonetele, veiselautadele, soojuspumbaga sigalatele läga jahutamine ja hoone kütteks, metallitööstustele, autoremonditöökodadele, soojatootjatele


Meiepoolt pakutavad soojusseadmed: aurukatlad kuni 10 000 kg/h max rõhk 17,6 bar  ja veekatlad kuni 10 560 kW max rõhk 8 bar. termaalõlikatlad kuni 4570 kw, ülekuumendatud vee katlad (võimsus 10 002kW; max 9,8 bar ja temperatuur 158C).  Valikus on erinevad kerge- ja raskekütteõli ning gaasipõletid (tavalised ja Low NOx – astmelised ja moduleerivad; võimsusega kuni 14 535 kW). Hakkepuidukatlad ja abiseadmed (kuni 5500kw; niiskussisaldusega kuni 55%). Tööstuslikud soojuspumbad,  Õhkküttekalorifeerid (kuni 1000kW – kütmine õli või gaasiga; spordihallidele ja kasvuhoonetele;  laoruumidele), veekalorifeerid kuni 100kW.

Veetöötlusseadmed (veepehmendid ja rauafiltrid). Tsirkulatsiooni- ja rõhutõstepumbad Wilo.

Gaasivarustusele pakume gaasirõhurgulaatoreid, arvesteid, magnetklappe, filtreid, avariiandureid.

Aurukatelde toitevee ja kaugkütte kemikaalide müük ja konsultatsioon.

Tulekindlad valusegud kateldele ning tihendid ja tihendusmaterjalid.

Auru armatuurid ja tarvikud. Toitevee- ja dearaatorpaagid,  läbipuhkejahutid, kondensaadieraldid, aururegulaatorid jne.

Oleme tarnitavate seadmete maaletooja otse tehastest üle euroopa. Kuna paljud seadmed on väga spetsiifilised siis me teostame kõik vajalikud arvutused: (kv väärtused, vooluhulgad jne) tagamaks õige valiku ning vajadusel konsulteerime tehaste inseneridega. Oleme saanud erinevaid koolitusi tehastes (auruvarustus, katlad, põletid, küttelahendused, kemikaalid).

Teostame kondensaadieraldite töö kontrolli ultraheli mõõtjaga.


Aurukatla kemikaal:

Takistab tõhusalt aurukateldes toimuvat korrosiooni.
– Moodustab juba madalatel temperatuuridel soojusvahetuspindadele korrosiooni eest kaitsva magnetiidikihi.
– Takistab setete moodustumist soojusvahetuspindadele.
– Lahustab vähehaaval olemasolevaid setteid. Lahustumiskiirus sõltub katlasse lisatava kemikaali kogusest.
– Sisaldab lenduvat orgaanilist hapnikusidujat, mis toimib tõhusalt isegi madalatel temperatuuridel.
– Neutraliseerib süsinikdioksiidi ja annab hea kaitse ka kondensaaditorustikule.
– Muudab toitevee, katlavee ja kondensaadi aluseliseks.
– Sisaldab polümeere, mis seovad tõhusalt vee jääkkaredust, rauda, silikaate ja orgaanilisi ühendeid. Saasteained saab eemaldada läbipesu abil.
– Hoiab läbipesuvajaduse minimaalsena.

Kemikaal on laos.

Toiduainetööstuses kasutatav aurukatla kemikaal:

Takistab korrosiooni ja setete moodustumist toiduainetööstuse madal- ja kesksurve aurukateldes. Kemikaal ei sobi kasutamiseks piimatööstuses

Takistab tõhusalt aurukateldes toimuvat korrosiooni.
– Takistab katlavees ja kondensaadis sisalduvate saasteainete sadestumist ja ladestumist soojusvahetuspindadele.
– Hoiab saasteained, näiteks silikaadid ning kaltsiumi- ja magneesiumisoolad, lahustunud kujul. Saasteained saab eemaldada läbipesu abil.
– Sisaldab auruga kaasa lenduvaid koostisaineid, mis kaitsevad kogu kondensaadisüsteemi korrosiooni eest.
– Kõik koostisained vastavad FDA klassifikatsiooni nõuetele.
– NSF sertifikaat / kategooria G6/147612

Kemikaal on laos.

Kaugküttesüsteemide kemikaal:

Kemikaal on seotud hapnikuga ja takistab korrosiooni teket kaugküttesüsteemides. Lisaks põhjustab toode ringlusvees olevate saasteainete püsimise lahustunud olekus, mistõttu need ei setti välja soojusvahetite pinnale.

Seob tõhusalt süsteemi jõudnud hapniku
– Hoiab vee pH väärtuse korrosiooni kaitse seisukohalt optimaalsel tasemel
– Moodustab korrosioonikaitse magnetkelme süsteemi soojusülekande pindadele.
– Sisaldab polümeeri, mis takistab tahke saaste sadestumist ( ja ladestumist) soojusülekande pindadele.

Kemikaal on laos.

Küttesüsteemide kemikaal:

Moodustab süsteemi soojusvahetuspindadele õhukese kelme, mis kaitseb korrosiooni eest.
– Hoiab vee saasteained lahustunud kujul, nii et need ei saa settida ega ladestuda süsteemi soojusvahetuspindadele.
– Hoiab süsteemi pH korrosioonitõrje seisukohast optimaalsel tasemel (toimib laias pH-vahemikus).
– Toimib erinevatel temperatuuridel ja voolukiirustel ka suure hapnikusisaldusega keskkonnas.
– Kemikaal on pikaealine, peaaegu kulumatu: puudub vajadus igal aastal kemikaali lisada.

Kemikaal on laos.

Soola müük

Müüme veepehmendusseadmetele mõeldud soola tablette 25 kg kottides.

Sool laos.


Loomulikult pakume konsultatsiooni klientidele parima lahenduse leidmiseks. Loodame et meie kodulehekülg annab teile hea ülevaate meie töödest ja loodame peatse kohtumiseni!